Op de vast- en bededagen zal men enerlei vorm houden op deze wijze. Eerstelijk zal men de gemeente tezamenroepen en enige tekst voornemen en verklaren. Idem vurige gebeden voor en na gebruiken. En om zulks beter te doen, het volk tot onthouding van spijs en drank, en andere toegelaten dingen vermanen. Men zal ook het volk vermanen in de tempel te blijven (zonder nochtans iemand te dringen) en in enige bekwame plaatsen des tempels wat voorlezen uit het Oude of Nieuwe Testament, tot gelegenheid des tijds dienende. Men zal ook met twee predikatiën tevreden zijn, tenware dat de vastendag op de zondag gelegd wordt, daar men doch drie maal gewoon is te prediken.