Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Overige regels

Artikel 26a.

Losmaking bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Een predikant die wegens de vaststelling van gedeeltelijke arbeidsongeschikheid of de in lid 2 genoemde werktijdvermindering voor minder dan de werktijd genoemd in artikel 3-17-1 aan de gemeente verbonden is gebleven, wordt indien deze ander werk aanvaardt door het breed modermaen van de classicale vergadering losgemaakt van de gemeente met ingang van de datum van de aanvang van dat werk.1


1 Aanvulling kerkorde, ordinantie 3-26a, besluit generale synode d.d. 12 november 2009, ingegaan 1 januari 2010.