Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Overige regels

Artikel 24.

Nevenwerkzaamheden

Dienstdoende predikanten kunnen van de kerkenraad van een gemeente − met inachtneming van het bepaalde in lid 1 − voor een periode van ten hoogste vier jaar de opdracht krijgen tot het verrichten van hulpdiensten in deze gemeente.1


1 Aanvulling kerkorde, ordinantie 3-24-2, besluit generale synode d.d. 24 april 2009, ingegaan 1 januari 2010.