Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Artikel 15.

Onderscheid in ambtelijke werkzaamheden

Indien in de orde van de kerk sprake is van predikant wordt daarmee bedoeld de dienstdoende predikant, tenzij uit enige bepaling van ordinantie of generale regeling blijkt dat de desbetreffende bepaling alleen betrekking heeft op de predikant voor gewone werkzaamheden.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 3-15-5, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.
Vgl. eerdere wijziging kerkorde, ordinantie 3-15-5, besluit generale synode, d.d. 7 april 2006, ingegaan 1 juli 2006: Indien in de orde van de kerk sprake is van predikant wordt daarmee bedoeld zowel de predikant voor gewone werkzaamheden als de predikant in algemene dienst, de predikant met een bijzondere opdracht en de predikant-geestelijk verzorger, tenzij uit enige bepaling van ordinantie of generale regeling blijkt dat de desbetreffende bepaling alleen betrekking heeft op de predikant voor gewone werkzaamheden.