Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Artikel 15.

Onderscheid in ambtelijke werkzaamheden

De predikanten buiten vaste bediening worden onderscheiden in:
− emeritus predikanten
− beroepbare predikanten
− overige van de werkzaamheden ontheven predikanten.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 3-15-4, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.