Van de kerkelijke samenkomsten

(Alzo in de Nederlanden tweeërlei spraak gesproken wordt, is voor goed gehouden dat de kerken der Duitse en Waalse taal op henzelf hun kerkenraad, classicale vergaderingen en particuliere synoden hebben zullen.)