Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
40

Insgelijks zullen de diakenen alle weken samenkomen om met aanroeping van de Naam Gods van de zaken hun ambt betreffende te handelen, waartoe de dienaren goed opzicht zullen nemen en, des nood zijnde, zich daarbij laten vinden.