Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
43

Aan het einde van de classicale en andere meerdere samenkomsten zal men censuur houden over degenen die iets strafwaardigs in de vergadering gedaan of de vermaningen der mindere samenkomsten versmaad hebben.