Van de kerkelijke samenkomsten

Welverstaande dat in de plaatsen waar de kerkenraad van nieuws is op te richten, het niet zal geschieden dan met advies van de classis. En waar het getal van de ouderlingen zeer klein is, zullen de diakenen mede tot de kerkenraad mogen genomen worden.