Mulder, P.

e.a.

In goede orde

Handleiding en toelichting bij de kerkelijke rechtsgang

Genre: Literatuur

z.p.

2008

Uitgave op last van de Generale Synode 2007 van de Gereformeerde Gemeenten door het Deputaatschap Kerkrecht.

© 2007, moet reëel 2008 geweest zijn

De taalkundig bewerkte versie van de Dordtse Kerkorde aan het slot van het boek is afzonderlijk opgenomen onder de kerkordes.