Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

1. Proponenten en dienaren des Woords, die beroepen worden als missionair dienaar des Woords, zullen moeten overleggen een getuigschrift van het zendingsseminarie, overeenkomstig de door de generale synode vastgestelde bepalingen omtrent hun opleiding.
2. Vrijstelling van het overleggen van dat getuigschrift kan alleen verleend worden met bewilliging van de generale synode of van haar deputaten, die met de behartiging van de algemene zaken der zending belast zijn.

Zie Bijlage XV