Van de Kerkelijke samenkomsten.

Artikel
XXXIV.

In alle samenkomsten zal bij den Praeses een Scriba gevoegd worden, om naarstiglijk op te schrijven ’t gene waardig is opgeteekend te zijn.