III. Het opzicht over de leer en de eredienst

Ondertekening van de belijdenis door ouderlingen en diakenen

Ook de ouderlingen en de diakenen zullen de genoemde formulieren van eenheid ondertekenen, waarbij het daarvoor bestemde formulier gebruikt wordt.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Ondertekening van belijdenissen
Ondertekeningsformulier

VERWANT MET
Akkoord NGK (1982) Art. 17
Akkoord NGK (2015) Art. 17
Kerkorde CanRC (1985) 26
Kerkorde CGK (2010) Art. 53
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 54
Kerkorde FRCA (2003) 25
Kerkorde GKN (1905) Art. 54
Kerkorde GKSA (2000) 54
Kerkorde GKv (2014) B7
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 9
Kerkorde vGKN (2008) 25
Kerkorde VGKSA (2005) 54

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 4

UITVOERINGSBEPALING
Bouma, H. (1983v) Art. 54

CAPITA SELECTA
10 Gesloten en open vormen van eigentijds belijden
8 Geloofszekerheid en binding aan de belijdenis
9 Hoe zeker zijn we nog?
Beleven van de belijdenis
Belijdenis en ondertekening
Belijdenis en leergesprek