II. De vergaderingen

Vertegenwoordiging van de kerken in vermogensrechtelijke aangelegenheden

De kerken worden voor het burgerlijk recht ten aanzien van vermogensrechtelijke aangelegenheden, die zij in classicaal, particulier-synodaal of generaal-synodaal verband gemeenschappelijk hebben, vertegenwoordigd door de respectieve classicale, particulier-synodale of generaal-synodale vergaderingen, òf door deputaten die door deze vergaderingen worden benoemd, geïnstrueerd en ontslagen en die in al hun handelingen aan hun instructie gebonden zijn.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Vertegenwoordiging in en buiten rechten van een meerdere vergadering
Rechtspersoonlijkheid van meerdere vergaderingen

VERWANT MET
Akkoord NGK (2015) Art. 31
Kerkorde CanRC (1985) 75
Kerkorde CGK (2010) Art. 84
Kerkorde GKN (1933) Art. 84
Kerkorde GKv (2014) G85
Kerkorde vGKN (2008) 84
Kerkorde VGKSA (2005) 52

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 5

UITVOERINGSBEPALING
Bouma, H. (1983v) Art. 52

MODEL
Bouma, H. (1983v) Bijl. 26

CAPITA SELECTA
Kerkverband en rechtspersoonlijkheid

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 52