II. De vergaderingen

Vertegenwoordiging van de kerkeraad in stoffelijke zaken

Ten aanzien van het bestuur van de stoffelijke goederen wordt een kerk in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee personen, die daartoe bij het nemen van het uit te voeren besluit door de kerkeraad en de diakenen zijn aangewezen.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Vertegenwoordiging in en buiten rechten van de plaatselijke kerk

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 75
Kerkorde CGK (2010) Art. 84
Kerkorde GKv (2014) G85
Kerkorde vGKN (2008) 84
Kerkorde VGKSA (2005) 51

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 5

UITVOERINGSBEPALING
Bouma, H. (1983v) Art. 51

MODEL
Bouma, H. (1983v) Bijl. 25

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 51