II. De vergaderingen

Samenwerking waar het aantal ambtsdragers klein is

Waar het aantal ouderlingen en diakenen klein is, kan de kerkeraad krachtens plaatselijke regeling altijd samen met de diakenen vergaderen. In dat geval wordt in zaken van opzicht en tucht gehandeld met advies van de diakenen en in zaken van het diakenambt met advies van de ouderlingen. Deze regeling zal in elk geval getroffen worden wanneer zowel het aantal ouderlingen als het aantal diakenen op minder dan drie is bepaald.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Kerkenraad
Vergadering met diakenen
Kleine gemeenten
Positie in de kerkenraad

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 39
Kerkorde CGK (2010) Art. 38
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 38
Kerkorde FRCA (2003) 37
Kerkorde GG (1907) Art. 38
Kerkorde GKN (1905) Art. 38
Kerkorde GKSA (2000) 38
Kerkorde GKv (2014) B33
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 36
Kerkorde VGKSA (2005) 37

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 2
Harmannij, K. (1990) Hst. 5

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 37