Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De kerkelijke medewerkers

Artikel 28.

De kerkelijke medewerkers

Onder de regeling voor de rechtspositie van de kerkelijke medewerkers vallen:
− de predikanten in algemene dienst;
− de kerkelijk werkers;
− zij die in enige functie in gemeente of kerk werkzaam zijn op arbeidsovereenkomst.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 3-28-1, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1 januari 2013.