Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Overige regels

Artikel 27.

Bevoegdheden van predikanten buiten vaste bediening

Een predikant buiten vaste bediening kan van de kerkenraad van een gemeente voor een periode van ten hoogste vier jaar de opdracht krijgen tot het verrichten van hulpdiensten in deze gemeente.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 3-27, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.