Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Overige regels

Artikel 26.

Ontheffing op eigen verzoek

In het geval van een predikant die verbonden is aan een gemeente, wordt de ontheffing van de werkzaamheden dan wel van het ambt verleend door het breed moderamen van de classicale vergadering en in alle andere gevallen door de kleine synode.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 3-26-3, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.