Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Overige regels

Artikel 25.

Emeritaat

(vervallen)1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 3-25-3, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1 januari 2013.