Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Predikanten voor gewone werkzaamheden

Artikel 16.

Algemeen

De kerkenraad van de gemeente waaraan de predikant verbonden is, is gehouden tot de uitbetaling van het traktement en de vergoedingen en de toepassing van de overige regelingen, zoals bepaald in de generale regeling voor de rechtspositie van predikanten. Indien de predikant verbonden is aan een wijkgemeente, berust deze verplichting op de algemene kerkenraad.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 3-16-5, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1 januari 2013.