Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Artikel 15.

Onderscheid in ambtelijke werkzaamheden

De predikanten van de kerk worden onderscheiden in dienstdoende predikanten en predikanten buiten vaste bediening.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 3-15-2, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.