Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Artikel 15.

Onderscheid in ambtelijke werkzaamheden

Zij die zijn toegelaten tot het ambt van predikant in de Protestantse Kerk in Nederland kunnen worden beroepen tot en bevestigd in het ambt van predikant om verbonden te worden aan een gemeente, een classis, de evangelisch-lutherse gemeenten tezamen of de kerk.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 3-15-1, besluit generale synode d.d. 7 april 2006, ingegaan 1 juli 2006.