Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 1.

No.
98

Tenzij in een bijzonder geval anders is bepaald, zijn op de krachtens de overgangsbepalingen vóór 1 Mei 1951 plaats vindende bijeenkomsten van ambtelijke vergaderingen en organen de bepalingen van toepassing opgenomen in de artikelen 15-31 van ordinantie 1.