Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 19.

No.
357

Zaken, bij enig orgaan der Kerk vóór de invoering van de kerkorde in eerste aanleg in behandeling volgens de hoofdstukken IV en V van het reglement voor kerkelijk opzicht en tucht, worden, zo enigszins mogelijk, door dat orgaan vóór 15 April 1951 afgehandeld.