Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 18.

No.
348

Per 1 Mei 1951 gelden de bepalingen van ordinantie 18 voor:
1. alle organen en administraties van diaconale aard, als bedoeld in artikel 3 van ordinantie 18;
2. alle overige organen en administraties der Kerk, behoudens de colleges van kerkvoogden, welker plaatselijk reglement op het beheer nog niet aan de bepalingen der kerkorde is aangepast.