Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 9.

No.
228

De werkzaamheden van de commissie voor de catechese worden per 1 Mei 1951 voortgezet door de raad voor de catechese, terwijl degene, die op 30 April 1951 als secretaris van die commissie fungeert, per 1 Mei 1951 optreedt als secretaris van de raad voor de catechese.