Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 9.

No.
227

Zij, die op 30 April 1951 in een gemeente werkzaam zijn ten behoeve van hetgeen artikel 2 van ordinantie 9 als voorbereidende catechese aanduidt, zetten — in overleg met de kerkeraad — die arbeid voort en kunnen in dat geval een testimonium als bedoeld in artikel 12 van ordinantie 9 ontvangen.