Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 9.

No.
217

Gedurende de jaren 1951-1955 geldt ten aanzien van deze bepaling, dat zij door het college van kerkvoogden naar vermogen en redelijkheid als richtlijn wordt betracht.