Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 7.

No.
209

Totdat daarin naar ordinantie 7-11-1 zal zijn voorzien, blijven de regelingen van kracht die op 30 April 1951 vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk bestaan ten aanzien van de opleiding van zendingspredikanten aan de zendingshogeschool te Oegstgeest.