Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 6.

No.
200

De werkzaamheden van de commissie van toezicht op de druk en de uitgave der Evangelische gezangen worden per 1 Mei 1951 overgenomen en voortgezet door de daartoe aangewezen sectie van de commissie voor het psalm- en gezangboek uit de raad voor de eredienst.