Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 4.

No.
179

De leden van het curatorium van de stichting „Kerk en wereld” treden per 30 April 1951 af, waarna dit curatorium per 1 Mei 1951 opnieuw wordt samengesteld, naar de bepalingen van artikel 33 van ordinantie 4.