Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 4.

No.
178

De op 30 April 1951 aan deze stichtingen opgedragen taken van andere aard dan aangegeven aan het einde van overgangsbepaling no. 177, gaan per 1 Mei 1951 over op de raad voor de zaken van Kerk en samenleving, dan wel op de raad voor de arbeid ter verbreiding van het Evangelie.