Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 4.

No.
177

De stichtingsacten, statuten en reglementen van de stichting „Kerk en wereld” en andere, op 30 April 1951 in het kader van de arbeid van de raad voor de inwendige zending (curatorium van Kerk en wereld) bestaande stichtingen worden vóór 31 December 1951 zodanig gewijzigd, dat het doel van deze stichtingen alleen beoogt haar ten behoeve van de betrokken raden genoemd in ordinantie 4 dienstbaar te doen zijn bij de deelneming aan het rechtsverkeer en bij het verwerven, houden of exploiteren van onroerende goederen en andere kapitalen, terwijl deze acten dan tevens moeten voldoen aan de eisen daaromtrent gesteld in ordinantie 1-27-7 letter d.