Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 4.

No.
175

De regeling van de bezoldiging van hen, die naar overgangsbepaling no. 174 per 1 Mei 1951 geacht worden in een bediening te zijn gesteld als bedoeld in de artikelen 27 en 28 van ordinantie 4, blijft dezelfde, behoudens daarin na die datum rechtens aangebrachte wijziging.