Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 4.

No.
172

De gedeputeerde bij de overheid, op 30 April 1951 als zodanig werkzaam, wordt geacht per 1 Mei 1951 te zijn benoemd naar het bepaalde in ordinantie 4-21-1 en 4-21-2.