Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 4.

No.
171

De benoeming van een of meer thesauriers en van de leden der financiële commissie geschiedt zo spoedig mogelijk na 1 Mei 1951.