Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 4.

No.
170

Uit de gelden, kassen en fondsen, op 30 April 1951 staande ter beschikking van of toekomende aan de raad voor de uitwendige zending, worden — onder goedkeuring van de generale financiële raad — per 1 Mei 1951 een of meer generale kassen voor de zending gevormd.