Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 4.

No.
166

De op 30 April 1951 bestaande banden tussen één of meer gemeenten en een bepaald deel van het zendingswerk blijven bestaan, voorzover daarin na die datum langs de weg van ordinantie 4-10-1 geen wijziging wordt gebracht.