Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 4.

No.
165

De raad voor de zending treft — onder goedkeuring van de generale financiële raad — vóór 31 December 1951, voor zoveel nodig met de V.N.Z. en de G.Z.B, een regeling inzake de outillering en organisatie van zijn arbeid, inzake de bureaux en instituten, die voortaan vallen onder de bepalingen van artikel 9 van ordinantie 4, en voorts met betrekking tot de zakelijke verhoudingen met en tot andere op het gebied van de zending werkende lichamen.