Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 4.

No.
164

Vóór 1 Juli 1951 treedt de generale synode in overleg met de Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties en de Gereformeerde Zendingsbond inzake de benoeming van de leden van het directorium, bedoeld in ordinantie 4-8-4.