Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 4.

No.
163

Vóór 1 Januari 1961 treden de raad voor de zending en het hoofdbestuur van de Gereformeerde Zendingsbond met elkander in overleg omtrent de zorg voor het hierbovengenoemde deel van het zendingswerk na 31 December 1960.