Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 4.

No.
162

Degene, die gedurende dit tijdvak als zendingsarbeider in dienst is van de Gereformeerde Zendingsbond, kan bij besluit van het breed moderamen der generale synode worden beschouwd als zendingsarbeider van de Nederlandse Hervormde Kerk, onder gelijktijdige regeling van de daaraan verbonden financiële vraagstukken.