Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 4.

No.
160

De raad voor de zending stelt zich vóór 1 Juli 1951 in verbinding met de Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties om deze uit te nodigen tot het plegen van overleg over de vraag, op welke wijze de raad voor de zending de leiding en verzorging van de zendingsarbeid, tot dusverre aan hen gelaten, zal overnemen.