Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 4.

No.
158

De op 30 April 1951 ter beschikking van de raad voor Kerk en Israël staande gelden vormen per 1 Mei 1951 tezamen het begin-saldo van de kas voor de arbeid onder Israël, terwijl de aanpassing aan het derde lid van artikel 4 plaats heeft na overleg met de houding van Kerk en Israël.