Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 3.

No.
149

Indien een beroep is aangenomen vóór 1 Mei 1951 en vóór die datum nog niet is geapprobeerd, geschiedt de approbatie onder overeenkomstige toepassing van de bepalingen van de kerkorde.