Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 1.

No.
108

De wijzigingen in de kerkelijke indeling in ringen, classes en kerkprovincies worden — onverminderd het daarvan krachtens deze overgangsbepalingen ten aanzien van bepaalde vóór dien datum plaats vindende handelingen, reeds gemaakte gebruik — op 1 Mei 1951 van kracht.