Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 1.

No.
107

Voor het jaar 1951 worden deze opgaven gedaan per 1 Mei, terwijl de lijst bedoeld in ordinantie 1-31-3 vóór de 1ste Augustus van het jaar 1951 wordt uitgegeven en voor dat jaar geen aanvullingslijst behoeft te verschijnen.