Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 1.

No.
105

Het sociologisch instituut van „Kerk en wereld” wordt per 1 Mei 1951 omgezet in een sociologisch instituut van de Nederlandse Hervormde Kerk, terwijl het breed moderamen der generale synode zorg draagt, dat ten aanzien van dit instituut vóór 31 December 1951 is voldaan aan de voorschriften, in de leden 6 en 7 van art. 27 van ordinantie 1 gegeven, met dien verstande, dat in het in te stellen curatorium van dit instituut de helft van de leden wordt benoemd op voordracht van het curatorium van het instituut „Kerk en wereld”.