Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 1.

No.
104

Het breed moderamen der generale synode treft de nodige maatregelen ter formering van het secretariaat-generaal der Hervormde Kerk, met dien verstande, dat deze vorming op 31 December 1951 is tot stand gekomen, waarbij, indien vestiging ter zelfder plaatse als het secretariaat der synode nog onmogelijk is, tevens wordt bepaald, waar de verschillende onderdelen van het secretariaat-generaal voorlopig gevestigd zullen zijn.